eu_small

 

Název projektu: Příměstské tábory v Braníku pro děti I. stupně ZŠ

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000215

Doba realizace projektu: 1. května 2016 až 31. října 2017

Výše dotace: 944 772,00 Kč

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_14 s názvem „Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze“.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze v době letních prázdnin a umožnit tak rodičům sladit jejich pracovní a rodinné povinnosti. Podstatou projektu je realizace celkem 12 turnusů příměstských táborů v průběhu letních prázdnin 2016 a 2017. Podpořeno tak bude 160 rodičů.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.