Cena 2900,- Kč

Platba probíhá při nástupu na kemp v hotovosti

Jak se přihlásit?

Rodič vyplní přihlášku (doplní termín kempu), podepíše a zašle na email kempy@abcbranik.cz – tím je dítě přihlášeno na kemp. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity 90. dětí

Aby byla přihláška kompletní, musí si rodiče stáhnout níže uvedené dokumenty (prohlášení o zdravotním stavu a potvrzení od lékaře), vyplnit je a přinést s datem a podpisem v den nástupu na kemp. Všechny dokumenty budou také k dispozici při nástupu.  Nezapomeňte přiložit kopii kartičky pojištěnce.

Na místě nám podepíšete souhlas (GDPR).

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Lenku Dömeovou tel: 608 208 009